Kontakt

Dekius Lack

 

E-post:

info@bakhall.com (skriv: ”Till Dekius Lack” på meddelanderaden)
Insäljning bokhandel, klassuppsättningar, bokcirklar m m: order@bakhall.com

 
Kommentarer/rättelser till denna webbsida mottages tacksamt av webmaster@bakhall.com. Samma gäller sidorna www.bakhall.com och www.peterglas.se.

Annons